Βιομηχανία ψυκτικών θαλάμων & ψυκτικών εγκαταστάσεων
Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων ψυκτικών θαλάμων

   

Επαφή με την Τεχνολογία 
 

ΘΗΣΕΩΣ 35

ΜΑΡΟΥΣΙ 15124

ΑΤΤΙΚΗ

 Τηλ.: 210 61.43.311

 Fax: 210 61.43.398

e - mail:

alfacold@alfacold.gr

alfacold1@gmail.com

Βιομηχανικές Ψυκτικές Μονάδες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΡΕΑΤΟΣ


ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


LOGISTICS - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ


Η ALFA COLD ABEE αναλαμβάνει:
-Χωματουργικές - Οικοδομικές εργασίες.
-Μεταλλικά κτίρια.
-Επικάλυψη του κτιρίου με Panels.
-Βιομηχανικά Δάπεδα.
-Υδραυλικές εγκαταστάσεις.
-Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις.
-Ψυκτικούς Θαλάμους.
-Πόρτες Ψυκτικών Θαλάμων,  Εσωτερικών χώρων,  Flip Flap.
-Κατασκευή χώρων γραφείων με Γυψοσανίδες, Κουφώματα Αλουμινίου.
-Κλιματισμός χώρων επεξεργασίας - τυποποίηση τροφίμων.
-Κλιματισμός Εξαερισμός γραφείων.

ΣΤΑΔΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
         
 

 

 

Εκσκαφές Επιχωματώσεις

 

Μπετά Δάπεδα

 
   
Ανέγερση Μεταλλικής Κατασκευής   Εξωτερική Διακόσμηση     
   
Εσωτερική Επένδυση & Διαμόρφωση Χώρων   Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου   
         
 

This Site Created and hosted by Vita Action