Βιομηχανία ψυκτικών θαλάμων & ψυκτικών εγκαταστάσεων
Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων ψυκτικών θαλάμων

   

Επαφή με την Τεχνολογία 
 

ΘΗΣΕΩΣ 35

ΜΑΡΟΥΣΙ 15124

ΑΤΤΙΚΗ

 Τηλ.: 210 61.43.311

 Fax: 210 61.43.398

e - mail:

alfacold@alfacold.gr

alfacold1@gmail.com

     

Panels

 

 Επόμενο >>

Ecopanel FL

Το Ecopanel FL είναι σύνθετο θερμομονωτικό πέτασμα, αποτελούμενο από δυο ελαφρά διαμορφωμένα, γαλβανισμένα και προβαμμένα μεταλλικά ελάσματα και από μονωτικό δομικό πυρήνα σκληρού αφρού πολυουρεθάνης. Είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες και τις αυξημένες απαιτήσεις των χώρων για τους οποίους προορίζεται. Η διαμόρφωση των ελασμάτων είναι δύο μορφών (τύπου «γραμμική» και τύπου «επίπεδη»)

Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή χώρων παρασκευής, αποθήκευσης, συντήρησης και κατάψυξης τροφίμων και άλλων ευπαθών προϊόντων. Επίσης για την κατασκευή χώρων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές που αφορούν στην υγιεινή και στην προστασία των τροφίμων.


Ecopanel WL

Το Ecopanel WL είναι σύνθετο θερμομονωτικό πέτασμα, αποτελούμενο από δυο ελαφρά διαμορφωμένα, γαλβανισμένα και προβαμμένα μεταλλικά ελάσματα και από μονωτικό δομικό πυρήνα σκληρού αφρού πολυουρεθάνης. Η διαμόρφωση των ελασμάτων είναι δύο μορφών (τύπου «γραμμική» και τύπου «επίπεδη»)

Χρησιμοποιούνται για την επένδυση των εξωτερικών όψεων των κτιρίων, καθώς και για την κατασκευή εσωτερικών διαχωριστικών τοιχίων και ψευδοροφών.)

 


Ecopanel WLC

Το Ecopanel WLC είναι σύνθετο θερμομονωτικό πέτασμα, αποτελούμενο από δυο ελαφρά διαμορφωμένα, γαλβανισμένα και προβαμμένα μεταλλικά ελάσματα και από μονωτικό δομικό πυρήνα σκληρού αφρού πολυουρεθάνης. Είναι «κρυφής» στήριξης, οι βίδες στερέωσης στον μεταλλικό σκελετό του κτιρίου δεν είναι εμφανείς. Η διαμόρφωση των ελασμάτων της εξωτερικής πλευράς είναι τεσσάρων μορφών (τύπου «κυματοειδές» - τύπου «μικρογραμμικό» - τύπου «πολυμορφικό» και τύπου «επίπεδη») Της εσωτερικής πλευράς είναι δύο μορφών (τύπου «γραμμικό» και τύπου «επίπεδο»)

 

 Επόμενο >>

 
 

This Site Created and hosted by Vita Action